فهرست رزومه ها

رزومه ها

متقاضی عنوان رزومه مکان موقعیت کاری دسته بندی موقعیت کاری

فقط کارفرماهای وارد شده می توانند رزومه ها را مشاهده نمایند.

 به عنوان کارفرما وارد شوید

جستجوی رزومه ها

کاریابی

با استفاده از این سامانه صاحبان شرکت های معتبر در زمینه طراحی طلا و جواهر می توانند موقعیت های شغلی خود را ایجاد کرده و طراحان نیز با ارسال رزومه خود در این موقعیت های کاری مشغول به کار شوند.

تماس با ما

برای ارتباط با ما می توانید از پل های ارتباطی زیر استفاده کنید:
sm@sdmor.com
http://sdmor.com

اطلاع رسانی